Brussels region noise regulation

Join this forum to discuss the latest news that happened in the world of commercial aviation.

Moderator: Latest news team

Post Reply
Passenger
Posts: 6362
Joined: 06 Dec 2010, 20:54

Re: Brussels region noise regulation

Post by Passenger » 18 Jul 2019, 09:07

The new gouvernment agreement at the Brussels Capital Region is brace brace brace for Brussels Airport and the airlines.

Text in Dutch: see Page 95-96 (I haven't found the text in French yet):
https://assets.bruzz.be/2019-07/BHG_20190718_NL_0.pdf
Met het oog op de preventie van en de strijd tegen geluidshinder en trillingen in de stedelijke omgeving zal de Regering toezien op de uitvoering van het plan “quiet.brussels”, dat op 28 februari 2019 werd goedgekeurd.

Wat de overlast door het vliegverkeer boven Brussel betreft, is de Regering van oordeel dat de levenskwaliteit en de rust van de Brusselaars van prioritair belang zijn voor hun gezondheid. Zij betoogt dat de activiteiten en de infrastructuur (onder meer de landingsbanen) van de luchthaven Brussel-Nationaal aangepast moeten worden aan de nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn dichtbevolkte gebieden.

De Regering is zich ervan bewust dat het nodig is de problematiek van het luchtverkeer aan te pakken in constructief overleg en in samenwerking met de andere beleidsniveaus en verenigingen van omwonenden. Zij zal in de daartoe voorziene overlegruimten dus blijven pleiten voor een stabiel en evenwichtig kader en voor objectieve en transparante vluchtprocedures. Daartoe zal de Regering bij de federale regering de volgende prioriteiten verdedigen:
– het ontzien van de dichtst bevolkte gebieden en de veiligheid van het luchtverkeer moeten gelden als prioritaire criteria bij het uittekenen van de nieuwe routes;
– een onafhankelijk openbaar orgaan oprichten dat de geluidsoverlast veroorzaakt door het vliegverkeer boven de huizen controleert;
– de uitbatingsuren van de luchthaven wijzigen om de nachtperiode, boven Brussel, uit te breiden van 22u tot 7u; een begrenzing instellen van de tonnage van de vliegtuigen die toelating krijgen boven Brussel te vliegen; en "quota counts" vastleggen en toepassen met het oog op de naleving van de geluidsnormen (maximum 200 ton tussen 22u en 7u);
– een epidemiologische studie uitvoeren om de daadwerkelijke gevolgen van het vliegverkeer voor de gezondheid van de bewoners op wetenschappelijke wijze te onderzoeken;
– een schadevergoedingsfonds oprichten om oplossingen aan te reiken voor het isoleren van de gebouwen waar vliegtuigen overvliegen.

Het besluit betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, dat in werking trad op 1 januari 2000, is tot op vandaag nog altijd het enige juridische wapen voor de Brusselaars om zich te verdedigen. De Regering zal alle mogelijke rechtsmiddelen blijven aanwenden om ervoor te zorgen dat het besluit volledig nageleefd en niet in vraag gesteld wordt. Daarenboven zal, gezien het spreidingsbeleid dat van toepassing is boven de dichtbevolkte gebieden, het netwerk van geluidsmeters worden uitgebreid, zodat het alle vliegroutes boven het gewestelijk grondgebied bestrijkt. Er zal ook een geluidskadaster worden opgesteld.

Meer algemeen zal de Regering nadenken over de mogelijkheid om een systeem in te voeren voor de directe inning van de milieuboetes, enerzijds om deze gemakkelijker te kunnen beheren en verwerken en anderzijds om de effectiviteit van de boetes door een snellere verwerking te verhogen.

flightlover
Posts: 637
Joined: 12 Aug 2008, 08:26

Re: Brussels region noise regulation

Post by flightlover » 18 Jul 2019, 11:02

Won't comment on this as any remark will be seen as political and thus not allowed on this forum.

jan_olieslagers
Posts: 3029
Joined: 24 Jun 2006, 08:34
Location: Vl.Brabant
Contact:

Re: Brussels region noise regulation

Post by jan_olieslagers » 18 Jul 2019, 11:09

Agreed that we should avoid political comments, though they are not strictly forbidden.
Still: when reading this kind of text, it is crucial to read what is NOT written. In this text I see no indication of rigourous action, judicial complaints, or such; so I understand that negotiation and compromise will stand their chance. Good news, I should think.

Passenger
Posts: 6362
Joined: 06 Dec 2010, 20:54

Re: Brussels region noise regulation

Post by Passenger » 18 Jul 2019, 12:01

wrote: Still: when reading this kind of text, it is crucial to read what is NOT written. In this text I see no indication of rigourous action, judicial complaints, or such; so I understand that negotiation and compromise will stand their chance. Good news, I should think.
Strange. I do see that judicial strength. And quite obvious, actually, in the two last paragraphs.
Translated by Google:
The decision on the fight against noise pollution caused by air traffic, which entered into force on January 1, 2000, is still the only legal weapon for the people of Brussels to defend themselves to this day. The Government will continue to use all possible legal means to ensure that the decision is fully complied with and not questioned. In addition, given the dispersal policy that applies to densely populated areas, the network of noise meters will be expanded to cover all flight paths above regional territory. A sound register will also be set up.

More generally, the Government will consider the possibility of introducing a system for the direct collection of environmental fines, on the one hand to make it easier to manage and process and, on the other hand, to increase the effectiveness of fines through faster processing
.
On top of that, a politician from Ecolo (French Greens) is the new Brussels minister for Environment, Climate and Health. Hence the "..will consider the possibility..." in the last paragraph can be shortened to "will..."

jan_olieslagers
Posts: 3029
Joined: 24 Jun 2006, 08:34
Location: Vl.Brabant
Contact:

Re: Brussels region noise regulation

Post by jan_olieslagers » 18 Jul 2019, 15:57

Reading political texts is an art and a science by itself; and I am not claiming expertise, rather the contrary. For as little as I know, it is important for each contributing party to score some wins, a few points that they can show as successes to their supporters - while at the same time avoiding firm promises.

Post Reply