Belgocontrol instructie Kanaalroute

Zone pour tous les messages en Français (Seulement si vous ne pratiquez pas l'Anglais) - De plaats voor alle Nederlandstalige berichten (Enkel als U de Engelse taal niet machtig bent) - Forum für alle Deutschsprachigen Beiträge (Nur im Falle Sie Englisch Nicht Beherschen)

Moderator: Latest news team

Post Reply
User avatar
sn26567
Posts: 37420
Joined: 13 Feb 2003, 00:00
Location: Rosières/Rozieren, Belgium
Contact:

Belgocontrol instructie Kanaalroute

Post by sn26567 »

Belgocontrol heeft op 29 juli 2015 een instructie ontvangen van Mevrouw Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol, over de voorwaarden voor het gebruik van de Kanaalroute.

De instructie bepaalt dat - omwille van de schorsing van de laatste instructie van de Minister - zo snel mogelijk moet teruggekeerd worden naar de situatie van voor 19 juni 2015. In zijn antwoord heeft Belgocontrol aan de Minister meegedeeld dat deze instructie in voege zal treden op 28 augustus 2015.

De instructie geeft ook aan dat vanaf 24 september - wanneer de schorsing eindigt - moet teruggekeerd worden naar de situatie van na 19 juni 2015. Belgocontrol neemt nu al de nodige acties om die datum te kunnen respecteren.

4 Augustus 2015
André
ex Sabena #26567

Post Reply