Wetgevend kader voor veiligheidsdienst Brussels Airport Company wordt aangepakt

Zone pour tous les messages en Français (Seulement si vous ne pratiquez pas l'Anglais) - De plaats voor alle Nederlandstalige berichten (Enkel als U de Engelse taal niet machtig bent) - Forum für alle Deutschsprachigen Beiträge (Nur im Falle Sie Englisch Nicht Beherschen)

Moderator: Latest news team

Post Reply
User avatar
sn26567
Posts: 37420
Joined: 13 Feb 2003, 00:00
Location: Rosières/Rozieren, Belgium
Contact:

Wetgevend kader voor veiligheidsdienst Brussels Airport Company wordt aangepakt

Post by sn26567 »

Brussels Airport Company benadrukt dat alle maatregelen zijn genomen die nodig zijn voor de veiligheid van de passagiers en van de luchthaven, conform met de nationale en internationale regelgeving. Brussels Airport Company bespreekt met minister Galant het wettelijke kader voor haar veiligheidspersoneel. Een overleg met de vakbonden terzake was reeds gepland in september.

Sinds enkele maanden vinden er gesprekken plaats over het verouderde wetgevende kader en de lange termijnvisie omtrent de organisatie van de veiligheidsdienst van Brussels Airport Company. In dit kader organiseert minister Galant in overleg met Brussels Airport Company in september een rondetafelgesprek om het wetgevende kader aan te passen aan de laatste evoluties in de luchtvaart- en beveiligingsomgeving. De vakbonden zijn hier ook voor uitgenodigd.

Voor Brussels Airport Company is het personeel dat verantwoordelijk is voor de veiligheid op de luchthaven, essentieel in de dagelijkse werking van de luchthaven. Het behoort tot de basisopdracht van de luchthavenuitbater om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen conform de wetgeving. Zo heeft de luchthaven de laatste jaren onder andere geïnvesteerd in personeel en nieuwe technologieën om de veiligheid te bewaken. Dankzij deze nieuwe technologieën worden meer alarmsignalen gedetecteerd dan vroeger. Op deze alarmen wordt telkens gereageerd, maar niet elk alarm is noodzakelijk een veiligheidsincident.

Het veiligheidssysteem op Brussels Airport wordt op regelmatige basis geïnspecteerd door het Directoraat-generaal voor de Luchtvaart en door Europese instanties. Indien uit een audit een potentieel probleem naar voren zou komen, zal de luchthavenuitbater steeds onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. Bij controles de laatste jaren is het veiligheidssysteem van Brussels Airport steeds conform verklaard.

Op de luchthaven is een veelheid aan maatregelen van kracht, in het licht van de veiligheid van zowel passagiers als operaties en personeel. Een van deze maatregelen is de toegangscontrole tot de inschepingszone die in Connector via automatische toegangspoortjes gebeurt. De automatische toegangspoortjes, zoals in vele andere internationale luchthavens in gebruik, zijn niet nieuw, maar reeds enkele jaren in gebruik voor passagiers op Brussels Airport. Het aantal ervan werd recent uitgebreid naar aanleiding van de opening van het nieuwe Connector-platform.

Het recente veiligheidsincident waarbij twee personen zonder geldig toegangsbewijs, maar weliswaar volledig gecontroleerd op verboden voorwerpen, een passagier hebben begeleid tot in het vliegtuig, is momenteel voorwerp van analyse. In tussentijd zijn bijkomende maatregelen genomen om een herhaling van zo’n incident te voorkomen. Aan de vliegmaatschappijen is de vraag gesteld om hun procedure voor de toegangscontrole tot hun vliegtuig te verduidelijken. Ook een gerechtelijk onderzoek loopt. Belangrijk hierbij is te vermelden dat personen die een inbreuk plegen op de wetgeving omtrent de veiligheid van luchthavens, volgens de wetgeving een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar riskeren en een geldboete van 200 euro tot 4 miljoen euro.

30 juli 2015
André
ex Sabena #26567

Post Reply